Home Economie Overheidsfactuur voor bestrijding coronavirus: minstens 16 miljard euro
Economie - april 20, 2021

Overheidsfactuur voor bestrijding coronavirus: minstens 16 miljard euro

Overheidsfactuur voor bestrijding coronavirus: minstens 16 miljard euro

EU-lidstaten moeten twee keer per jaar – in april en oktober – tabellen delen om inzicht te bieden in hun overheidstekort en -schuld aan de Europese Commissie.  Zodoende heeft België aan “Brussel” laten weten dat het financieringssaldo vorig jaar naar schatting 9,4 procent van het bruto binnenlands product in het rood is gedoken. Minder inkomsten, meer uitgaven De verslechtering van het financieringssaldo is zowel toe te schrijven aan de begrotingsmaatregelen die de overheid heeft genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis als aan de krimp van de economie. De ontvangsten liepen met bijna 10 miljard euro terug, terwijl de uitgaven aanzienlijk stegen, met meer dan 22 miljard euro.  Alleen al de overheidsuitgaven van vorig jaar die rechtstreeks samenhangen met de maatregelen om de corona-epidemie te bestrijden, worden door de centrale bank op “minstens 16 miljard euro” geschat.  Er was ook wat goed nieuws voor de overheidsfinanciën. De rentelasten blijven dalen, met dank aan de erg gunstige financieringsvoorwaarden, met zelfs negatieve rentes voor overheidsleningen op tien jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *