Home Politiek Met of zonder mondmaskers, iedereen in de klas en wat met CO2-meters: dit ligt op tafel onderwijsoverleg
Politiek - augustus 17, 2021

Met of zonder mondmaskers, iedereen in de klas en wat met CO2-meters: dit ligt op tafel onderwijsoverleg

Met of zonder mondmaskers, iedereen in de klas en wat met CO2-meters: dit ligt op tafel onderwijsoverleg

Vallen de mondmaskers af? Een van de belangrijkste vraagstukken van het onderwijsoverleg: zullen leerlingen nog steeds een mondmasker moeten dragen? Vorig schooljaar was dat het geval in het middelbaar onderwijs en voor het vijfde en zesde leerjaar in het basisonderwijs. Maar het grote verschil met vorig jaar: bij de leerlingen van 12 tot 17 jaar zal op 1 september ongeveer twee derde volledig  gevaccineerd zijn. Bij de corona-experts van het GEMS-adviesorgaan is te horen dat die mondmaskerplicht in het begin van het schooljaar toch nog tijdelijk een goed idee is. Een aantal leerlingen zal namelijk nog niet volledig gevaccineerd zijn (kinderen in het basisonderwijs al helemaal niet), bescherming van het vaccin treedt pas enkele weken na vaccinatie op en bovendien zullen er mensen net terug van een reis uit het buitenland komen. Als de virologen inderdaad de mondmaskerplicht adviseren, dan willen de vakbonden dat advies volgen. Maar mondmaskers in het onderwijs zijn nooit evident geweest. Er wordt sowieso nagedacht over een geleidelijke afbouw. Zo ligt het idee op tafel om de mondmaskers bijvoorbeeld af te zetten tijdens toetsen; leerlingen zitten dan toch zwijgend op hun plaats. Al valt bij de schooldirecties dan weer te horen dat ze liever eenduidige regels zonder uitzonderingen willen. Wat met de luchtkwaliteit in de klas? Het coronavirus verspreidt zich makkelijker in slecht verluchte plaatsen. De luchtkwaliteit in de gaten houden is dan ook van belang, zeker in aftandse schoolgebouwen. Dat kan met een CO2-meter. Zo’n meter is trouwens in principe verplicht in de horeca en in fitnesszalen, maar in scholen niet.  Coronacrisis Prins Laurent koopt CO2-meters voor de klas van zijn kinderen na advies van virologen  zo 30 aug 2020 19:18 Onder meer de socialistische vakbond ACOD Onderwijs drukt op een verplichting om CO2-meters in de klassen te plaatsen en vraagt daarvoor ook financiële ondersteuning. Minister Weyts moedigt het plaatsen van meters wel aan, maar loopt niet warm voor een algemene verplichting. In de praktijk is handhaving complexer dan je zou denken, leert het kabinet-Weyts naar eigen zeggen uit de verplichting die al geldt in onder meer de fitnesszalen. En welke actieplan is er als de meter ongunstige waarden aangeeft? Afstandsonderwijs verleden tijd? Alle onderwijspartners zitten op dezelfde lijn: in het nieuwe schooljaar moeten alle leerlingen opnieuw voltijds fysiek naar school kunnen gaan. Vorig schooljaar was het voor de tweede en derde graad in het secundair nog deeltijds afstandsonderwijs.  De oefening die de partners daarbij zullen maken: welke flankerende maatregelen kunnen er dan blijven gelden om het toch zo coronaveilig mogelijk te maken?  Daarbij wordt onder andere gedacht aan klasbubbels, afstandsregels, algemene hygiënemaatregelen. Het CLB, dat ook mee aan tafel zit, maakt daarbij wel een belangrijke bemerking. De Centra voor Leerlingenbegeleiding staan in voor de contactopsporing wanneer er een besmetting wordt vastgesteld op school. Als én afstandsonderwijs én klasbubbels én afstandsregels worden afgeschaft of versoepeld, dan zal de contactopsporing een pak moeilijker verlopen omdat er dan potentieel meer hoogrisicocontacten zullen zijn. Verplichte vaccinatie leerkrachten? Voormalig OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme liet enkele dagen geleden via Twitter verstaan dat hij voorstander is om leerkrachten verplicht te laten vaccineren. De Vlaamse onderwijspartners zijn daar niet voor te vinden. Vraag is of het in Vlaanderen überhaupt een issue is, aangezien de algemene vaccinatiegraad erg hoog is. De onderwijspartners wijzen er daarnaast op dat zelfs in de zorgsector er geen verplichting is én dat hun vraag om prioritair gevaccineerd te worden vorig jaar niet werd beantwoord. En wat met Brussel? Ook de kwestie-Brussel zal op het onderwijsoverleg ter sprake komen. In de hoofdstad zijn de vaccinatie- en besmettingscijfers een pak slechter dan in Vlaanderen. Moeten er dan bijkomende maatregelen getroffen worden voor de Nederlandstalige scholen in Brussel? Om dat te voorkomen, wordt er gedacht aan vaccinatiebussen die naar de Brusselse scholen zouden komen, waar leerlingen en hun ouders een vaccin zouden kunnen krijgen. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *