Home Economie Eerste hulp bij belastingaangifte: de antwoorden op de tien meest gestelde vragen
Economie - mei 25, 2021

Eerste hulp bij belastingaangifte: de antwoorden op de tien meest gestelde vragen

Eerste hulp bij belastingaangifte: de antwoorden op de tien meest gestelde vragen

1. Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen: wat moet ik doen? Controleer nauwkeurig of je gegevens juist en volledig zijn. Is dat het geval? Dan hoef je niets te doen of terug te sturen. Er is geen enkele bevestiging nodig. Je zult je aanslagbiljet ontvangen met jouw belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel. Zijn je gegevens onjuist of onvolledig, verbeter dan het voorstel: Ofwel online, via MyMinfin (Tax-on-web). Je hebt daarvoor de tijd tot 15 juli 2021.  Ofwel via het papieren antwoordformulier (als je je voorstel per post ontvangen hebt). Het formulier moet in dat geval ten laatste op 30 juni 2021 bij FOD Financiën toekomen.  Als je een beroep doet op een boekhouder heeft die tot 15 juli 2021 de tijd om je voorstel via Tax-on-web te wijzigen. 2. Hoe controleer ik of mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte klopt? Je kunt je voorstel controleren met behulp van de lijst van de meest voorkomende aandachtspunten. De toelichting bij de aangifte kan nuttig zijn voor meer gedetailleerde informatie over de gegevens die opgenomen zijn in het voorstel. Als je hulp nodig hebt, kunnen de medewerkers van de FOD Financiën je telefonisch helpen bij het controleren (en zo nodig verbeteren) van je voorstel. Bel daarvoor naar je belastingkantoor (‘centrum Particulieren’). Werk je nog op papier? Het telefoonnummer staat vermeld op het voorstel dat je met de post ontvangen hebt. 3. Ik heb mijn aangifte of mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte nog niet ontvangen. Is dat normaal? De aangiften en de voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden gedurende de hele maand mei verstuurd. Wil je niet wachten? Jouw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte is al online beschikbaar via MyMinfin (Tax-on-web). Heb je begin juni nog niets ontvangen? Bel dan naar je belastingkantoor (‘centrum Particulieren’) en hou je identiteitskaart bij de hand. 4. Hoe krijg ik toegang tot mijn aangifte of mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte in MyMinfin? Ga naar MyMinfin.be en meld je aan: ofwel met itsme® ofwel met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer. Klik op ‘Mijn aangifte / Mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte’ en ga naar Tax-on-web. 5. Ik wil hulp bij het invullen van mijn aangifte. Wat kan ik doen? Je kunt je aangifte laten invullen door een medewerker van de FOD Financiën, maar dat is alleen mogelijk via telefoon en op afspraak. Hoe gaat dat in zijn werk?   Hou je identiteitskaart bij de hand en bel naar het nummer dat op de bruine envelop staat. Je zult een afspraak krijgen. Een medewerker zal je op de dag van je afspraak opbellen om samen met jou je aangifte in te vullen. Vervolgens krijg je per post een document dat je ondertekent en terugstuurt om de aangifte te vervolledigen. Heb je al een afspraak en wil je die annuleren of wijzigen? Of heb je de oproep van de FOD Financiën gemist? Bel opnieuw naar het nummer dat vermeld staat op de envelop van je aangifte. Je kunt een afspraak maken tot 29 juni 2021. Een goede raad: doe het zo snel mogelijk om zeker een afspraak te krijgen op moment dat jou past. 6. Hoe weet ik wat het wordt: opleggen of terugkrijgen? Als je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, staat het bedrag van je belasting in het voorstel. Dien je je aangifte in via MyMinfin (Tax-on-web)? Voor je je aangifte verzendt: klik op ‘Berekenen van de belastingen’ in het menu bovenaan het scherm. Als je je aangifte al verzonden hebt: in Tax-on-web klik je onder ‘Mijn documenten’ op de knop ‘Berekenen’ naast je aangifte. Je kunt je belastingen ook anoniem berekenen met de tool ‘Tax-Calc’ van de FOD Financiën. Pas op: in alle gevallen gaat het om een raming van je belasting. Het (definitieve) bedrag in je aanslagbiljet (belastingberekening) kan soms verschillend zijn. 7. Ik heb mijn pensioenfiche nog niet ontvangen. Wat moet ik doen? De Federale Pensioendienst verzendt geen papieren pensioenfiches meer (op enkele uitzonderingen na), maar dat heeft geen gevolgen voor jou. Je ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte? Je pensioengegevens zijn wel degelijk in je voorstel opgenomen. Je dient je aangifte in via MyMinfin (Tax-on-web)? Je pensioengegevens zijn al vooraf ingevuld. Je laat uw aangifte telefonisch invullen door een medewerker van de belastingdienst? Zij hebben de nodige informatie om je te helpen. Je kunt dus bellen zodra je je aangifte ontvangt. Je dient een papieren aangifte in? De Federale Pensioendienst zal in de loop van de maand mei je pensioenfiche toch naar jou opsturen. Als je je pensioenfiche wilt raadplegen, kun je: je fiche vanaf nu downloaden in MyPension of MyMinfin. een papieren versie aanvragen bij de Federale Pensioendienst.  Het heeft dus geen zin om de FOD Financiën te bellen om je pensioenfiche te krijgen. Lees er hier meer over. 8. Hoe geef ik de inhouding van de roerende voorheffing op mijn vrijgestelde dividenden aan? Je kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op je vrijgestelde dividenden laten verrekenen met je personenbelasting. Vul daarvoor de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden in in de codes 1437/2437. Je kunt maar roerende voorheffing verrekenen voor een maximum van 800 euro aan dividenden. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 % is, kun je dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (800 euro x 30 %). Je kiest dus best voor de vrijstelling van de dividenden waarop het hoogste tarief van de roerende voorheffing toegepast is. Hier krijg je informatie over de vrijstelling voor dividenden 9. Ik heb inkomsten en/of een rekening in het buitenland. Hoe moet ik die aangeven? Als je een buitenlandse rekening hebt, moet je: die aangeven bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België, en die elk jaar vermelden in je belastingaangifte (in vak XIII, rubriek A). Heb je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen en heb je een buitenlandse rekening? In dat geval is je voorstel niet meer geldig en moet je een aangifte indienen. Klik hier voor meer informatie over het aangeven van buitenlandse rekeningen Heb je inkomsten in het buitenland? Dan moet je die aangeven. Als je inkomsten hebt in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg of Nederland, gebruik dan de toepassing van de FOD Financiën. Wil je informatie per type inkomsten, raadpleeg dan de FAQ. 10. Kan ik uitstel krijgen om mijn aangifte in te dienen? Vrees je dat je je aangifte niet tijdig kan indienen? In uitzonderlijke gevallen kun je een bijkomende indieningstermijn krijgen: Je aanvraag moet door ‘overmacht’ of ‘geldige redenen’ worden gerechtvaardigd. Het moet gaan om een gebeurtenis die je niet kon voorzien of vermijden en die is ontstaan buiten je wil om (een ernstige ziekte, de documenten zijn verdwenen door diefstal of brand, het kadastrale inkomen van je woning werd nog niet bepaald…) Je aanvraag moet de belastingdienst bereiken voor het verstrijken van de normale indieningstermijn: 30 juni 2021 als je je aangifte op papier wil indienen of 15 juli 2021 als je je aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) wil indienen. Problemen met identiteitskaart of pincode Heb je een probleem met je identiteitskaart of pincode en krijg je daardoor geen toegang tot MyMinfin (Tax-on-web)? Dan kun je geen verlenging van de indieningstermijn krijgen. Probeer itsme® te gebruiken. Een aanvraag indienen Om een bijkomende indieningstermijn aan te vragen bel je naar je belastingkantoor (‘centrum Particulieren’). Je zult het volgende moeten vermelden: je familiernaam, voornaam en nationaal nummer de manier waarop je aangifte wordt ingediend: via het papieren formulier of via Tax-on-web de redenen die je aanvraag rechtvaardigen de datum van de gevraagde bijkomende indieningstermijn Je kantoor zal je aanvraag onderzoeken en jou op de hoogte brengen van een akkoord of weigering. Als je geen bijkomende indieningstermijn krijgt (en je aangifte dus niet op tijdwordt ingediend), dien dan je aangifte toch zo snel mogelijk in.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *