,

De zaak, aangespannen door diverse natuurorganisaties, draait onder meer om de vraag of de stikstofuitstoot binnen de normen blijft.

Volgens milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) klopt de gebruikte stikstofrekensom niet. Volgens MOB wordt met het racen schade veroorzaakt aan de beschermde natuur rond het circuit.

Oordeel rechtbank

“De vergunning leidt niet tot meer stikstofdepositie”, concludeert de rechtbank. “Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) mochten de vergunning verlenen aan het circuit in Zandvoort.”

,

“De rechtbank stelt vast dat in de oude situatie het circuitterrein het hele jaar gebruikt mocht worden voor auto- en motorsportactiviteiten en andere grote evenementen, waaronder de Formule 1. In de verleende vergunning is het gebruik van het circuitterrein beperkt tot 28 dagen per jaar. Ook is in de vergunning een emissieplafond opgenomen. Dit was in de oude situatie niet het geval”, aldus de bestuursrechter.

Niet meer stikstof

“De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat de stikstofdepositie en emissie door de verleende vergunning altijd minder zal zijn dan in de oude situatie was toegestaan. Omdat de verleende vergunning niet leidt tot meer stikstofdepositie, is het uitgesloten dat het gebruik en het uitvoeren van werkzaamheden op het circuitterrein significante gevolgen heeft voor het nabijgelegen Natura2000-gebied.”

,

MOB verloor in augustus nog een kort geding. De voorzieningenrechter stelde toen vast dat de standpunten van de milieuorganisatie en het circuit te ver uit elkaar lagen en dat aanvullend deskundigenonderzoek nodig was. De betwiste stikstofuitstoot is onderzocht door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB).

In september staat Zandvoort opnieuw op de kalender van de Formule 1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here