,

De begin februari vertrokken directeur voetbalzaken van Ajax raakte in opspraak vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo zou Overmars onder meer dickpics hebben gestuurd naar vrouwelijke werknemers binnen de beursgenoteerde club.

Ajax en vooral ook algemeen directeur Edwin van der Sar kwamen vervolgens onder vuur te liggen, omdat het contract van Overmars nog niet zolang geleden was verlengd. Er ontstonden vragen over wanneer en wie precies binnen de club op de hoogte was geweest van het gedrag van Overmars.

,

Vooral de manier waarop Van der Sar de media te woord stond, kwam de directeur op veel kritiek te staan.

Bij het presenteren van de halfjaarcijfers voegde Ajax de volgende reactie toe: “Op 26 januari 2022 heeft een medewerker de algemeen directeur (Van der Sar, red.) geïnformeerd over signalen dat mogelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag door de directeur voetbalzaken. Na ontvangst van het signaal is de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) geïnformeerd. Dat gebeurde op donderdag 27 januari 2022, een dag voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) waarin de herbenoeming van de directeur voetbalzaken aan de orde was.”

‘Onrust’

“Op dat moment was slechts sprake van een enkel signaal zonder dat feiten, namen of data waren genoemd”, gaat het schrijven verder. “De aard en de ernst waren op dat moment nog niet bekend. Er is overwogen of de BAVA uitgesteld zou moeten worden, maar daarvoor was op dat moment te weinig informatie. Dat zou verder mogelijk tot veel onrust hebben geleid en vragen, die toen ook nog niet te beantwoorden waren.”

“Op 27 januari is direct een externe onafhankelijke deskundige betrokken. Uit het advies van de deskundige bleek dat voor een zorgvuldig onderzoek en de noodzakelijke waarheidsvinding de vertrouwelijkheid van het signaal van cruciaal belang was. Het heeft vervolgens enkele dagen extern onderzoek en meerdere gesprekken gevergd om een juist beeld te krijgen van de aard en de omvang van het grensoverschrijdende gedrag.”

Geen afvloeiingsregeling

Het resultaat was dat Overmars besloot op te stappen. Daarna was het wel de vraag wat er ging gebeuren met het bedrag van 1,25 miljoen euro dat de directeur voetbalzaken had ontvangen bij het tekenen van zijn nieuwe contract bij Ajax. “Als de signalen daartoe aanleiding zouden geven, zou het mogelijk zijn om tot beëindiging van de managementovereenkomst en ontslag over te gaan”, schrijft de Amsterdamse club nu. “Uiteindelijk heeft Marc Overmars besloten zelf op te stappen. De RvC benadrukt dat er geen sprake is van een afvloeiingsregeling en dat het volledig vooruit betaalde tekengeld van 1,25 euro miljoen dient te worden terugbetaald.”

Tot slot spreekt Ajax tot de vrouwelijke slachtoffers van Overmars. “Het grensoverschrijdende gedrag is ingrijpend voor de vrouwen die hiermee te maken hebben gehad. Goede nazorg is daarbij van groot belang en dit is in gang gezet. Ajax gaat stappen zetten naar een veiliger sport- en werkklimaat en zal hierbij worden bijgestaan door een extern gespecialiseerd bureau. Dit bureau is een onderzoek gestart en komt met aanbevelingen welke met behulp van deskundige derden worden opgevolgd.”

Uit de halfjaarcijfers blijkt ook dat Ajax over het eerste deel van het seizoen 2021/’22 een winst van 2,5 miljoen euro heeft geboekt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here