,

Hun vorderingen zijn afgewezen door de rechtbank in Amsterdam. Advocaat Frank Olberts, die namens de piloten optreedt, ziet openingen om het vonnis aan te vechten.

Hoge studieleningen

De aspirant-vliegeniers kregen hun lening van 150.000 euro destijds op basis van het pilotensalaris dat ze naar verwachting zouden gaan krijgen na het afstuderen. Maar door de kredietcrisis konden ze niet als piloot aan de slag. Zo kregen ze te maken met financiële problemen.

,

De groep verweet de bank dat die hen met onverantwoord hoge schulden had opgezadeld. De bank zou te optimistisch zijn geweest over de risico’s. Ook zouden hun toekomstverwachtingen en financiële draagkracht ten onrechte niet vooraf zijn getoetst.

Maar volgens de rechter kan niet worden vastgesteld dat de bank tussen 2000 en 2012 zijn zorgplicht heeft geschonden bij het verstrekken van de opleidingsfinancieringen.

,

Daarbij moet wel worden aangetekend dat de zaak collectief is behandeld. Hierdoor hoefde de rechtbank alleen te oordelen op basis van gegevens die voor alle eisers golden. Er is dus geen rekening gehouden met individuele omstandigheden van de piloten.

Teleurgesteld

Advocaat Olberts zegt dat de ruim zestig piloten die de zaak hadden aangespannen erg teleurgesteld zijn in de uitspraak. Hij vindt dat de rechtbank bepaalde zaken onvoldoende in hun context heeft beoordeeld.

,

,

Daarnaast staat het oordeel haaks op de inspanningen van de regering om onverantwoord hoge consumptieve kredieten tegen te gaan, vindt de raadsman. “De wetgever heeft bepaald dat je niet meer mag lenen dan verantwoord is”, zegt hij. “Maar er zijn piloten die leningen moeten afsluiten om de rente over deze leningen te kunnen betalen.”

Bank is tevreden

ABN Amro is ‘content’ met de uitspraak, laat een woordvoerder weten. De bank kondigde vorig jaar aan klanten te helpen die eerder geld hadden geleend om een pilotenopleiding te betalen, maar die later structureel betalingsproblemen kregen. Dat ging volgens de bank om ongeveer tweehonderd mensen en stond los van de rechtszaak.

ABN Amro zal ook een aantal deelnemers aan deze rechtszaak benaderen met de vraag of ze een betaaloplossing willen treffen. Die wilden eerder het oordeel van de rechter afwachten maar zijn nu mogelijk wel bereid in te gaan op voorstellen van ABN Amro, redeneert de bank.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here