,

Zo heeft Partou, de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland, kinderen van een buitenschoolse opvang in Utrecht de wacht aangezegd. Per 1 februari worden twee groepen opgeheven. Dat werd (vlak voor kerst) aan de ouders medegedeeld via een brief.

Uitzonderlijke maatregel

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een organisatie groepen noodgedwongen sluit door het personeelstekort. “De vraag naar gekwalificeerde pedagogisch medewerkers is veel groter dan het aanbod”, krijgen ouders te horen. “Mede door corona is het ziekteverzuim hoger dan anders.”

Het stopzetten van de opvang is een uitzonderlijke maatregel, zegt David Gribnau, woordvoerder van Partou. “We proberen dit soort problemen in eerste instantie op te lossen door kinderen te herplaatsen of te kijken naar de opvangdagen. Het is in de hele sector passen en meten door de personeelstekorten en dit soort problemen speelt eigenlijk bij alle organisaties.”

,

Dat zegt ook Emmeline Bijlsma, directeur van brancheorganisatie BK. “Er komen steeds meer berichten van contracten die worden opgezegd door de kinderopvang. Eerst waren het contracten van ouders die over twee maanden zouden starten. Nu van ouders die al gebruikmaken van de kinderopvang.”

Ouders willen meer opvang

Bijlsma denkt dat het probleem zich de komende tijd steeds vaker zal voordoen, zeker nu het nieuwe kabinet de kinderopvang op termijn vrijwel gratis wil maken. De vraag naar kinderopvang neemt daardoor nu al toe, zegt Bijlsma. In de wetenschap dat er wachtlijsten zijn, bereiden ouders zich voor op de nieuwe situatie. Ze vragen om uitbreiding van het contract ‘van twee naar drie, vier of zelfs vijf dagen’.

,

Bekijk ook: Kinderopvang voor werkenden moet bijna gratis worden

Het nieuwe kabinet heeft het plan om de kinderopvang op termijn vrijwel gratis te maken. Politiek verslaggever Roel Schreinemachers legt uit hoe dat zit.