,

Arabica-koffiebonen zijn dit jaar al zo’n 85 procent duurder geworden, en ook de prijzen voor onder meer tarwe, raapolie, palmolie, sojabonen, suiker en mais zijn gestegen.

De voedselprijzen in Nederland zijn volgens de laatste cijfers van het CBS dit jaar weliswaar nog niet veel gestegen, maar dat zal in 2022 veranderen, denken de Rabo-economen.

,

Uiteindelijk zullen de voedselprijzen in de winkels overigens minder scherp toenemen dan de prijzen van agrarische grondstoffen op de wereldmarkt, verwachten zij. Dat komt doordat de kosten van onder meer tarwe en sojabonen maar een relatief klein deel uitmaken van de winkelprijs van producten waarin ze verwerkt zijn.

De agrarische grondstoffen moeten immers ook worden vervoerd naar Nederland en worden verwerkt. Daarnaast is er nog de winstmarge voor producenten en winkeliers.

Voorraden veilig stellen

Dat de prijs van agrarische producten hoog zal blijven heeft volgend de Rabobankeconomen verschillende oorzaken. Zo zullen voedselproducenten hun voorraden veilig willen stellen, zodat ze kunnen blijven doordraaien.

,

,

Daarbij helpt het ook niet dat landen die bijvoorbeeld tarwe exporteren, een belasting op die export verhogen. Daardoor willen ze de binnenlandse prijzen niet te veel laten oplopen, zeggen de economen.

Transport

Verder helpen de hogere kosten voor transport ook niet mee. Zo zijn de prijzen voor het vervoer flink gestegen. De prijs voor containertransport, van belang voor onder meer het vervoer van koffie, zijn nu 240 procent hoger dan een jaar geleden.

,

De kosten voor bulkladingen zoals bij graan, waarbij alles in het ruim van een schip wordt geladen zijn 132 procent hoger dan deze tijd vorig jaar, rekenen de Rabo-economen voor.

Energie en kunstmest

Ook de hogere kosten voor energie en kunstmest en het arbeidstekort in sommige landen zullen de prijzen van voedsel hoog houden, verwachten zij.

Door de hoge kunstmestprijzen, de beperkte mogelijkheden om de hoeveelheid landbouwgrond te vergroten en de dalende winstmarges voor boeren verhogen veel van hen niet hun productie, aldus Rabobank.

,

Boodschappen honderden euro's duurder: zo komt dat