,

Ook kan ons land vaker met droogte te maken krijgen dan volgens eerdere berekeningen.

1,2 meter hoger

In lijn met het IPCC, het VN-panel van klimaatwetenschappers, stelt het KNMI vast dat het klimaat ook in Nederland steeds sneller verandert. “Met dit rapport wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk”, aldus het instituut, dat de inzichten van het IPCC heeft gecombineerd met eigen onderzoeksresultaten.

Als de uitstoot van broeikasgassen die de opwarming van de aarde veroorzaakt niet snel vermindert, kan de zeespiegelstijging oplopen tot 1,2 meter rond 2100. Als het smelten van de ijskap op de Zuidpool versnelt, kan de stijging eind deze eeuw zelfs tegen de 2 meter bedragen. In 2014 kwam het KNMI nog uit op een stijging van maximaal 1 meter.

,

Bekijk ook: Vorm dieren verandert door opwarmende aarde

Niet alleen mensen, maar ook dieren moeten zich aanpassen aan de klimaatverandering. Zoogdieren krijgen bijvoorbeeld grotere oren, om de warmte beter kwijt te kunnen raken.